KSIĘGOWOŚĆ

Księgowość w dobrej cenie.

– Pełna księgowość – od 500 zł netto
– Nowe Firmy – od 300 zł netto
– KPiR – od 250 zł netto
– Raporty miesięczne – gratis​

Więcej informacji:
telefonicznie: +48 608-14-74-75
odpowiemy na pytania i wycenimy koszt obsługi
mailowo: info@grapepro.pl
prosimy o krótki email, odpiszemy i porozmawiamy o możliwości współpracy.

Księgowość jest prosta…

Ponieważ jedyne o co prosimy naszych klientów to dostarczenie nam dokumentów księgowych. My zajmujemy się całą resztą, to znaczy prowadzimy ewidencję księgową, dokonujemy rozliczeń w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT, sporządzamy roczne sprawozdania finansowe i sprawozdania dla celów statystycznych, przygotowujemy stosowne deklaracje podatkowe jak również utrzymujemy stały kontakt z urzędami skarbowymi reprezentując tam interesy naszych klientów. Na koniec oraz zawsze wtedy gdy jest to potrzebne, przekazujemy naszym klientom pełną informację zwrotną zawierającą wszystkie raporty i zestawienia których oczekują.

Księgowość może być tańsza…

Ponieważ gwarantujemy, że w przypadku podpisania umowy o świadczenie usług księgowych, nasza cena będzie niższa od tej, jaką płacicie Państwo obecnie.

Zakres świadczonych usług w ramach obsługi księgowej:

  • Wycena i rozliczanie zinwentaryzowanych przez Klienta składników majątkowych,
  • Sporządzanie rozrachunków z kontrahentami,
  • Sporządzanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
  • Sporządzanie sprawozdania finansowego, do którego dane wynikają z ksiąg rachunkowych,
  • Prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych, w tym ustalanie wyniku do opodatkowania,
  • Sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji, w tym podatku dochodowego od osób prawnych/fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku VAT i przedkładanie ich do podpisu, a następnie przekazywanie do odpowiednich urzędów i instytucji,
  • Przekazywanie innych informacji i sprawozdań dla urzędów skarbowych, statystycznych oraz innych instytucji finansowych wymagane przepisami prawa, do których przekazywania zobowiązany jest Klient,
  • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu podatkowym i składanie oświadczeń woli w zakresie określonym w stosownym pełnomocnictwie,
  • Badanie poprawności dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
  • Inne, ustalone z klientem.

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij