KADRY I PŁACE

Kadry i Płace na wyciągnięcie ręki

– Twoje kadry w GrapePRO
– umowa o pracę: od 30 zł /osoba
– umowa cywilno-prawna od 20 zł /osoba

Więcej informacji:
telefonicznie: +48 608-14-74-75
odpowiemy na pytania i wycenimy koszt obsługi
mailowo: info@grapepro.pl
prosimy o krótki email, odpiszemy i porozmawiamy o możliwości współpracy.

Kadry i Płace w GrapePRO – Zachęcamy. Jesteśmy zewnętrznym działem kadrowym dla naszych Klientów, niezależnie od liczby zatrudnionych w Firmie pracowników i rodzaju zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilno-prawne oraz kontrakty menedżerskie). Raz w miesiacu odbieramy komplet dokumentacji kadrowo-płacowej a potrzebne informacje, zaświadczenia, oraz odpowiedzi na pytania przekazujemy naszym klientom codziennie – telefonicznie lub mailowo. Takie rozwiązanie sprawia, że potrzebne informacje otrzymujecie Państwo wtedy, kiedy są one potrzebne a koszty związane z obsługą kadrowo-płacową zależą wyłącznie od liczby zatrudnionych pracowników. W ramach umowy, sporządzamy listy płac, obliczamy składki na podatek dochodowy od osób fizycznych, przygotowujemy rozliczenia roczne, obliczamy składki do ZUS, sporządzamy i wysyłamy odpowiednie deklaracje do ZUS, prowadzimy kartoteki pracownicze, oraz przygotowujemy wszelkiego rodzaju zaświadczenia i dokumenty pracownicze. Na życzenie naszych Klientów przygotowujemy i opiniujemy Regulaminy Pracy i Regulaminy Wynagradzania. Doradzamy także w zakresie Prawa Pracy przygotowując dla naszych Klientów najlepsze rozwiązania związane z tą tematyką. Szczegółowy zakres świadczonych usług: Kadry:

 • Przygotowywanie umów z pracownikami, w oparciu o Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny oraz wytyczne Klienta, stosownie do wzoru umowy przekazanego przez Klienta lub wypracowanego z nim,
 • Prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej pracowników:
 • Sporządzanie zaświadczenia o zatrudnieniu,
 • Sporządzanie zaświadczenia o wynagrodzeniu,
 • Sporządzanie świadectwa pracy,
 • Prowadzenie akt osobowych dla pracowników,
 • Przygotowywanie regulaminu pracy i wynagradzania,
 • Przygotowywanie raportów indywidualnie uzgodnionych z Klientem, Świadczenie usług doradczych z zakresu prawa pracy, w tym doradztwo w zakresie rozwiązywania umów z pracownikami,
 • Inne, ustalone z klientem.

Płace:

 • Naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń, na podstawie ewidencji źródłowej prowadzonej i przedstawionej przez Klienta, w tym: Chorobowego, Urlopowego oraz wynagrodzenia za niewykorzystany urlop,
 • Naliczanie świadczeń socjalnych,
 • Naliczanie podatku od osób fizycznych (sporządzanie deklaracji PIT-4),
 • Sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-40,
 • Sporządzanie list płac, w tym także odcinków wypłat (tzw. „paski”),
 • Przygotowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych,
 • Prowadzenie ewidencji urlopów, na podstawie zestawień źródłowych dostarczanych przez Klienta,
 • Prowadzenie ewidencji zasiłków, na podstawie zestawień źródłowych dostarczanych przez Klienta,
 • Naliczanie składek ZUS,
 • Prowadzenie rozliczeń PFRON,
 • Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z Kodeksem pracy i BHP,
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych: umowy zlecenia, umowy o dzieło i kontraktów menedżerskich,
 • Inne, ustalone z klientem.

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij