Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Klauzula ma uniemożliwić firmom dokonywanie sztucznych i niemających uzasadnienia gospodarczego czynności, za pomocą których próbowałyby ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe. Fiskus będzie mógł uznać, że dana czynność podatnika, np. transakcja, została...

Parametry do jednolitego pliku kontrolnego (JPK)

w tym miejscu można znaleźć ustawę oraz wszystkie parametry. Jednocześnie, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z funkcjonalnością wdrażanego rozwiązania, należy spodziewać się zmian w funkcjonalności i działaniu programu. szczegóły...

MINIMALNA STAWKA GODZINOWA…

własnie wchodzi w życie. 12 zł za godzinę – dotyczy zarówno pracowników na umowach – zleceniu, jak i samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. A w roku 2017, prawdopodobnie, stawka za godzinę wzrośnie do 13 zł....

VAT-R zgłoszenie po terminie i jego skutki…

Przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej, niezależnie od tego czy ma to być działalność gospodarcza czy np. spółka prawa handlowego, jeżeli przedsiębiorca chce rozliczać vat – musi to zgłosić PRZED pierwszą transakcją korzystając z deklaracji VAT-R. Brak...

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij